Računovodsko-knjigovodske storitve

Računovodske in knjigovodske storitve zavzemajo pomembno mesto v dejavnosti našega podjetja. Kot tako opravljamo storitve za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike ter fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo in računovodstvo v stečajnih postopkih.

Pri obravnavi vaših poslovnih dejavnosti vam bomo namenili vso pozornost ter strokovno in hitro opravili svoje delo. V skladu z ekološko osveščenostjo ter družbeno odgovorostjo našim strankam omogočamo tudi elektronsko poslovanje.

Izvajamo:

 • izdelavo zaključnega računa,
 • izkaz finančnih tokov,
 • obračun davka od dohodka,
 • obračun DDV,
 • obračun obresti,
 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje dnevnika glavne knjige,
 • vodenje stroškov in prihodkov,
 • vodenje evidence osnovnih sredstev,
 • knjiženje maloprodaje,
 • knjigovodstvo zalog,
 • vodenje evidence kupcev in dobaviteljev,
 • izdelava IOP obrazca,
 • priprava kompenzacij,
 • obračun plače in prispevkov,
 • obračun avtorskega honorarja,